Module VOPTR

Module VOPTR

234,000

VOPTR – Vách ốp tủ treo

Hệ tủ treo sẽ cần đến vách ốp được lắp ở những module nằm ngoài cùng nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho toàn bộ hệ tủ.