Module VHONG

Module VHONG

975,000

VHONG – Vách ốp hông module

VHONG sẽ được sử dụng cho những module nằm phía ngoài cùng của hệ tủ dưới.