Giá tủ bếp module, sự lựa chọn thông minh của người tiêu dùng