VNGAN

VNGAN

770,000

VNGAN – Vách ngăn giữa các module tủ dưới

Vách ngăn dùng để phân chia các khoang module tủ dưới với nhau, giúp cho việc bố trí, sắp xếp vật dụng được tách biệt mà không ảnh hưởng khoang bên cạnh.