VNGAN – VHONG – VOPTR

VNGAN – VHONG – VOPTR

975,000

VNGAN – Vách ngăn giữa các module tủ dưới

VHONG – Vách ốp ngoài module tủ dưới ngoài cùng

VOPTR – Vách ốp ngoài module tủ kệ trên