Module VLDAO

Module VLDAO

1,390,000

VLDAO – Vách ốp mặt lưng bàn Đảo

Đối với những hệ bàn Đảo dài hơn 1,5 mét và 2 bên hông của bàn Đảo đã có Vách Hông thì nên sử dụng VLDAO để che chắn mặt sau của module inox.