Module C900CE

Module C900CE

6,370,000

Chức năng của C900CE dùng để đặt chậu rửa, có tấm vách cố định mặt trước chậu để đảm bảo thẩm mỹ, hệ 2 cánh mở thoáng phía dưới chậu, để tối ưu thêm không gian đựng những vật dụng lớn như rổ rá lớn, xoong nồi lớn,…