Dự án Nhà ăn cho nhân viên – Tập đoàn Omron

Dự án Nhà ăn cho nhân viên – Tập đoàn Omron

Thông tin

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Địa điểm: Thủ Dầu Một – Bình Dương

Tiến độ thực hiện: 40 ngày

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2018

Số vốn: 1.2 tỷ đồng