Dự án Khu Bếp – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM

Dự án Khu Bếp – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM

Thông tin

Loại công trình: Trụ sở làm việc

Dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 289 Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM

Tiến độ thực hiện: 45 ngày

Vốn đầu tư: 895 triệu đồng

Mô tả