Dự án Bếp ăn – Huyện ủy Kiến Tường

Dự án Bếp ăn – Huyện ủy Kiến Tường

Thông tin

Loại công trình: Bếp ăn công nghiệp

Địa điểm: Kiến Tường, Long An

Vốn đầu tư: 500 triệu đồng

Mô tả