Dự án Bệnh viện Bắc Giang

Dự án Bệnh viện Bắc Giang

Thông tin

Loại công trình: Bếp cho Bệnh viện

Địa điểm: Bắc Giang

Mô tả